Πιστοποιητικά

Οι πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα των ουσιών βρίσκονται σε συνεχή αναθεώρηση, κατά συνέπεια ορισμένες ταξινομήσεις ενδέχεται να διαφέρουν από οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση του ΔΔΑ.

The information about substances hazardousness are in continuous revision, consequently some classifications may differ from any previously sent version of the SDS.

 

  Πιστοποιητικό Γλώσσα
Ημ. Έκδοσης
1. Test Report No 90-13-0087 English 20/03/2013
2. Test Report FZZ 13 /0258 English 10/04/2013
3. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (REACH) Pigments Ελληνικά 09/09/2014
4. Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων Ελληνικά 30/12/2015
5. TDS PLASTISOL (GR)TDS PLASTISOL (GR) Ελληνικά 04/01/2016
6. TDS PLASTISOL (EN)TDS PLASTISOL (EN) English 04/01/2016
7. Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου - Quality Control PLastisol Gluo Transparent Ελλ-En 28/11/2016
8. MSDS GLITTER (CLP) GR Ελληνικά 25/03/2017
9. MSDS GLITTER (CLP) EN English 25/03/2017
10. MSDS FIXIRA S (CLP) GR Ελληνικά 23/04/2017
11. MSDS FIXIRA S (CLP) EN English 23/04/2017
12. MSDS F35 GR Ελληνικά 15/06/2010
13. MSDS F35 EN English 15/06/2010
14. MSDS FOILS (CLP) GR Ελληνικά 20/04/2017
15. MSDS FOILS (CLP) EN English 20/04/2017
16. CERTIFICATE CHLOROPARAFIN GR Ελληνικά 20/05/2017
17. CERTIFICATE CHLOROPARAFIN EN English 20/05/2017
18. CERTIFICATE PLASTISOL EN English 12/01/2018
19. CERTIFICATE PLASTISOL GR Ελληνικά 12/01/2018
20. MSDS ECOIL (CLP) EN English 08/01/2018
21. MSDS ECOIL (CLP) GR Ελληνικά 08/01/2018
22. ΚΑRΙΚΙ SILICONE EXTRA CLP 1 English 13/02/2018
23. ΚΑRΙΚΙ SILICONE EXTRA CLP 1 Ελληνικά 13/02/2018
24. CLP Χαρτιά Θερμομεταφοράς Ελληνικά 25/02/2018
25. CLP Heat Transfer Papers English 25/02/2018
26. MSDS PW380 v.1 Ελληνικά 17/03/2017
27. MSDS TRANSFER GLUE Ελληνικά 13/04/2019
28. MSDS TRANSFER GLUE English 13/04/2019
ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
1. WATER BASED English 16/10/2020
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ LIQUID SAMPLE Ελλ-En 30/03/2018
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ GLUE SAMPLE Ελλ-En 30/03/2018
4.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ PLASTISOL FKARIKI ΓΙΑ:
1) APEO TEST
2) ΦΑΙΝΟΛΕΣ
3) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ & ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗΣ
ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ (ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ)
4) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΖΟΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΖΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
5) DETERMINATION OF CANDIUM CONTENT
6) TOTAL PHTHALATE CONTENT
7) ORGANIC TIN COMPOUNDS
8) ALLERGENIC DISPERSE DYESTUFF

English 29/9/2018

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι Χρήσης