Επιστολή

Αγαπητοί Συνργάτες,

Στην προσπάθειά μας να έχετε όσο το δυνατόν ποιοτικότερα και ασφαλέστερα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και καλύτερη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τα συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης της εταιρείας και των προϊόντων της, θα πρέπει να γνωρίζεται πως η εταρεία μας κάνει ότι είναι απαραίτητο με την καθοδήγηση του πολύτιμου συνεργάτη μας κ. Γκάγκα Στεφάνου (Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.) για τα θέματα που σχετίζονται με την πιστοποίηση των προϊόντων, αλλά και της ίδιας της εταιρείας. Γίνεται αξιολόγηση των αντιστοίχων δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα και κρίνοντας με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας προχωρεί σε ανάλογες αποφάσεις.

Σχετικά με την πιστοποίηση βάσει του OEKOTEX, μπορείτε να ενημερωθείτε απο την παρακάτω διεύθυνση:
https://www.oeko-tex.com/gr/manufacturers/manufacturers.xhtml

Τμήμα Ποιότητας
Στέφανος Γκάγκας
Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Μέλος Τ.Ε.Ε. Αρ. Μητρώου 94081

Με εκτίμηση Καρίκη Δ.

Νομοθεσία Reach

Η εταιρεία μας 40 χρόνια εξυπηρετεί τους πελάτες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την νέα νομοθεσία των χημικών ουσιών REACH (καταχώριση, αξιολόγιση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊότνων) που πρόκειται να θέσει σε ισχύ, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ο ECHA. Οι επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν, πωλούν ή επεξεργάζονται χημικά προϊόντα και είναι εγκατεστημένες στην Ε.Ε. καλούνται να προβούν αρχικά στην διαδικασία προκαταχώρισης, δηλαδή στην υποβολή βασικών πληροφοριών και λεπτομερών στοιχείων για την επιχείρηση και την ονομασία των χημικών και τέλος την χρήση τους, ώστε να πάρουν καταχώριση με τον αριθμό REACH.

Περισσότερα...

Πρότυπο OEKO-TEX Standard 100

Επεξήγηση

Το πρότυπο OEKO-TEX Standard 1000 είναι ένα σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης για φιλικές προς το περιβάλλον τοποθεσίες εγκατάστασης επιχειρήσεων στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων.

Το πρότυπο, βάσει κριτηρίων που ενημερώνονται κάθε χρόνο διευκολύνει μια αντικειμενική αξιολόγηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της κοινωνικής βιωσιμότητας που έχουν επιτευχθεί στην εκάστοτε τοποθεσία παραγωγής μιας επιχείρησης.

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της επιχειρησιακής περιβαλλοντικής απόδοσης και των συνθηκών εργασίας.

Κριτήρια

  • Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο OEKO-TEX Standard 100
  • Τήρηση της εθνικής νομοθεσίας
  • Τήρηση αυστηρών οδηγιών αναφορικά με τον καθαρισμό των λυμάτων και τις εκπομπές αποβαλλόμενου αέρα / τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων
  • Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, χημικών και χρωστικών ουσιών (π.χ. απουσία χλωρίου)
  • Βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας και υλικών
  • Απόδειξη ύπαρξης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Υγιεινή χώρου εργασίας και ασφάλεια κατά την εργασία (ελάχιστη επιβάρυνση θορύβου και σκόνης, παροχή των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων ασφαλείας κλπ.)
  • Εκπλήρωση κοινωνικών κριτηρίων (απαγόρευση παιδικής εργασίας, απουσία διακρίσεων/ καταναγκαστικής εργασίας, αμοιβή αντίστοιχη της εργασίας, ρυθμισμένοι χρόνοι εργασίας και διακοπών κλπ.)

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Με την επίσκεψη στο site μας, αποδέχεστε τη χρήση Cookies, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Όροι Χρήσης